Reglement

Du får nu muligheden for at sætte dig ind i opbygningen og afviklingen af stævnet som du har pligt til at læse inden du kommer til stævnet.

  • Racebriefing kl. 10.45
  • I skiftezonen anbringes cykel + personligtudstyr (løbetøj, våddragt mm.) på de anviste pladser.
  • Der køres med 10 meter regel, som vil blive håndhævet af cykeldommerne. Godkendt cykelhjelm er påbudt. Cykelruten vil på dagen være lukket for almindelig trafik – anvisning fra Politi og officials skal dog til en hver tid følges.
  • Der køres efter Dansk Triathlon Forbunds regler for brug af våddragt. Vandtemperaturen ligger typisk på ca. 19 grader C.
  • Deltagere får IKKE udleveret badehætte. Deltagere sørger selv for badehætte i en “skarp” farve.
  • Startnummer skal bæres bagpå under cykeldel og foran på løbedel. Deltagelse foregår i øvrigt på eget ansvar.
  • Hvis man ikke afleverer sin chip vil man blive opkrævet 100 kr. for chippen.

Kun atleter har adgang til skiftezonen, alle andre henvises til området udenfor skiftezone – gælder også for koner, kærester, børn, forældre, venner mm.

Covid-19 Eget ansvar:

Det er dit eget ansvar at holde afstand og de anvisninger der kan komme under stævnets afvikling.

Aabenraa Tri efterlever sundhedsmyndighedernes retningslinjer og politiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

 

Stævnet

Parkering:

Vi opfordrer til at anvende P-plads ved Lystbådehavnen, Kystvej 55 eller bagved Hotel Østersøen, Flensborgvej 48.

Startnummer/chip udlevering fra kl. 09.00 – 10.00

Du har fået tildelt et startnummer, som du skal oplyse ved afhentning. Startnummer SKAL bæres bagpå under cykling og foran under løb.

Indtjekning af cykler lukker kl. 10.40.

Racebriefing kl. 10.45

T1/T2:

Der er lavet ekstra plads mellem cyklerne. Vær opmærksom på du ikke løber for tæt på andre atleter, når du skifter.
Orienter dig inden start, hvor ind- og udgange er for de forskellige distancer.

Svøm:

Starten går fra strandbreden. Starteren definerer den nøjagtige startlinje, afhængigt af den aktuelle vandstand. Der er to svømmeruter (i alt 3 bøjer), så orienter dig om, hvilke bøjer der gælder på din distance.

Svømmerute OL: Bøje A passeres, så man har bøjen på sin højre skulder, Bøje B og Bøje C passeres med bøjen på venstre skulder. Se her: https://www.plotaroute.com/route/1226202?units=km

Svømmerute kort distance: Fra start ud til Bøje C, der rundes, så man har bøjen på sin venstre skulder.

https://www.plotaroute.com/route/1231887?units=km

Op af vandet efter svømning skal ske mellem to opstillede Beachflag.
Mænd og kvinder, på samme distance, starter samtidig. Husk at medbringe badehætte (du skal have badehætte på under svøm)

Cykling:

Cyklingen foregår på en delvist lukket og afspærret rute, reguleret af Politihjemmeværn og Traffic Officials. Ruten er en rundstrækning på ca. 8 km. Kortdistance skal gennemkøre den 3 gange og OL-distance 5 gange. Der køres efter 10 meter reglen, målt fra forkant forhjul til forkant forhjul.

Der er ikke tilladt at stige på cyklen før man har passeret mountlinjen, der er lig med kantstenen mellem cykelstien og vejbanen. Ligeledes skal man være af cyklen inden man passerer samme linje på vej til T2.

Enkelte steder på ruten kan der forekomme beboerkørsel. Så pas på og tag hensyn. Eventuelle spottede vejskader, vil blive markeret med orange cylinderpæl i vejsiden.

Løb:

Løberuten er omgange af ca. 2,5 km. På løberuten er der ét væskedepot pr. omgang.

Du kan også medbringe og placere egen væske på et ’selvbetjeningsbord’ placeret ved det officielle depot. Husk at ’personliggøre’ din flaske, så misforståelser undgås.

Mål:

Officials vil løbende hjælpe med at tjekke cykler ud.

Duatlon:

Starten går ved ”mål” portalen. Resten af løbet følger samme procedure som triathlon kortdistance.

Stafet:

Skiftet mellem atleterne gøres ved cyklen/cykelpladsen ved, at man overdrager tidtagerchippen til den næste atlet. Det vil være en fordel at medbringe et nummerbælte, der gør skiftet mellem cykel og løb nemmere.

Medalje og præmieceremoni:

Der er medalje til alle!
Alle podieplaceringer, vil som vanligt modtage invitation til at deltage gratis i næste Aabenraa Tri. I de grupper hvor der færre end 10 deltagere, er det kun vinderen der modtager en gratis invitation.

Resultatlisten vil kunne ses på hjemmesiden aabenraatri.dk

Kort over hele ruten:

https://www.plotaroute.com/routecollection/3941?units=km

Vi glæder os til at se dig til Danmarks ældste triathlonstævne ☺

Sportslig hilsen
AAIG Atletik, Tri og Motion